Meie e-pood kasutab Küpsiseid (ingl. cookies), et anda Teile võimalikult head kasutajakogemust, ning me soovitame nende kasutamist lubada naudingu saamiseks veebilehe sirvimisest.

Veebilehekülje kasutamise reeglid ja tingimused www.simsim.ee

1. Mõisted ja nende tähendused
«Müüja» — Partner, ressursi SimSim.ee kasutav oma kaupade või teenuste müügiks.
«Ostja» — Kasutaja, mis kasutab ressurssi SimSim.ee tarbimiseesmärkides.
«Vahendaja» —Elvigo SLK OÜ, mis esindab veebiressurssi simsim.ee turul
«Teenindus» — teenused, mis on pakutud simsim.ee poolt.

2. Leping ja selle põhimõte

2.1. Ostja ja Müüja vaheline Müügileping peetakse sõlmitud põhilise makse sooritamise momendil kauba või teenuse saamise asukohas (või raha ülekandega) ning Ostja poolt soetatud veebiressurssis SimSim.ee kupongi/vaucheri (Coupon / Voucher) Müüjale esitamise momendil. Kupong/vaucher sisaldab informatsiooni, mis on piisav Müüja kauba või teenuse ostuks Ostja poolt kogu kupongi/vaucheri kehtivuse aja jooksul määratud selle peal hinna ja allahindlusega.

2.2 Vahendaja ei ole sõlmitava Ostja ja Müüja vahelise Müügilepingu osapool. Kogu vastutust Müügilepingu täitmise või mittetäitmise, kauba või teenuse esitamise ning selle kvaliteedi, infotoetuse ja raha tagastuse eest kannab Müüja.

3. Vahendaja õigused ja kohustused

3.1. Vahendajal on õigus:

3.1.1. Annulleerida Tehingut Ostjaga või Müüjaga, ühesuunalises korras katkestada või ajutiselt peatada Teeninduse andmist Ostjale või Müüjale juhul, kui on põhjused, et Teeninduse kasutamine toimub veebilehekülje SimSim.ee kasutamise reeglite ja tingimuste karmide rikkumistega või on rikkutud kehtivad Eesti Vabariigi seadused.

3.1.2. Peatada kogu Teeninduse andmist, sealhulgas üldse sulgeda liigipääsu veebileheküljele www.simsim.ee igal ajal ja ilma lisa teavitamisteta kui selleks on olemas kaalukas põhjus.

3.1.3. Sisestada muudatusi antud reeglite ja tingimuste tekstisse ilma lisa teavitamisteta, juhul kui on tekkinud kaalukad põhjused seoses Eesti Vabariigi seadusega.

3.2. Vahendaja on kohustatud:
3.2.1. Esitada Ostjale võimalust kasutada Teenindust.

3.2.2. Sooritada väljamakseid Müüjale õigeaegselt ning tingimuste järgi, mille põhjal oli saadud kokkulepe partnerlusest (üks koostöö variantidest).

3.2.3. Mitte avalikustada Ostja ja Müüja konfidentsiaalseid teadmisi kui niisugused on olemas Vahendaja käsutuses.

3.3. Vahendaja kõikidel juhtudel ei kanna juriidilist ega materiaalset kohustust:

3.3.1. Müügilepingu täitmise eest, mis on sõlmitud Ostja ja Müüja vahel.

3.3.2. Kohustiste täitmise eest, mis on deklareeritud Müüja poolt.

3.3.3. Juhtudel, kui ebakorrektne Teeninduse kasutamine tekitanud moraalset või materiaalset, otsest või kaudset kahju SimSim.ee ressursi Kasutajatele või kolmandatele isikutele ning samuti toonud kaasa tarkvara tõrkeid või nende seadmete katkiminekut.

4. Ostja (esialgselt kasutaja) õigused ja kohustused.

4.1. Ostjal on õigus:

4.1.1. Omada ligipääsu kogu veebiressursi Teenindusele. Registreerimisel või kupongi/vaucheri ostul Kasutaja annab luba kasutada oma meiliaadressi või muid isiklikke andmeid simsim.ee infoteavitamiste jaoks, seejuures Kasutajal on võimalus isiklikult looobuda nendest.

4.1.2. Ostjal on õigus taanduda Tehingust tõsiste ja tõendatud põhjuste olemasolul kupongi/vaucheri Garanteeritud aja jooksul. Raha tagastus toimub Müüja ja Ostja vahel kindlaks määratud tingimuste järgi 7 tööpäeva jooksul, koos raha arvele kandmisega Ostja pangakontole.

4.1.3. Ostjal on õigus osaleda boonuse Vahendaja Teeninduses, sealhulgas kampaaniates, mis on läbi viidud Vahendaja poolt e-keskkonnas facebook.com, vk.com või teistes elavates üritustes.

4.2. Ostja kohustub:

4.2.1. Vastu võtta Teeninduse tingimusi, ressursi www.simsim.ee kasutamise reegleid ja tingimusi nii nagu need on, täies mahus ja ilma eranditeta.

4.2.2. Mitte edastada parooli, registreeritud kasutaja isikuandmed kolmandatele isikutele (erandiks on perekond ja lähedased sugulased (on kohustuslik tõendus)) ressursi simsim.ee individuaalsetele pakkumistele või personaalsetele kampaaniatele liigipääsuks.

4.2.3. Järgida taktilisust ja lugupidamist teiste Kasutajate suhtes.

4.2.4. Mitte kasutada Teenindust eesmärkides, mis toovad kaasa otsest või kaudset, moraalset või materiaalset kahju endale, Vahendajale ja kolmandatele isikutele.

4.2.5. Kohe teavitada Vahendajat kõikidest simsim.ee välja selgitatud nõrkustest.

4.2.6. Tõsise materiaalse või moraalse kahju tekitamise juhul Vahendaja suhtes, sealhulgas ka ettekavatsematu juhul, kompenseerida seda täies mahus.

5. Müüja kohustused.

5.1. Müüja kohustub:

5.1.1. Reklaamkampaania läbiviimisel garanteerida Vahendajale ja Ostjatele kõike esitatud tingimuste ning teenuste või kauba kvaliteedi järgimist.
5.1.2. Sooritada väljamakseid Vahendajale õigeaegselt ning tingimuste järgi, mille põhjal oli saadud kokkulepe partnerlusest (üks koostöö variantidest).
5.1.3 Esitada teenust või kaupa Ostjale kvaliteetselt vastavuses deklareeritud reklaamis, püües rahuldada tema nõudmisi antud ostu näol.
5.1.4. Kasutada ainult seaduslikke meetmeid reklaamis, kaupade või teenuste esitamisel, mis vastavad üldtunnustatud eetilistele ja moraalinormidele.


6. Ressursi SimSim kasutamise reeglid ja tingimused juriidiliste isikute jaoks, kes soovivad paigutada oma reklaami meie veebileheküljel.

6.1 Reklaamiandja on kohustatud:
6.1.1 Aegsasti võtta ühendust ressursi SimSim juhtkonnaga, et lahendada kõike küsimusi, mis on seotud koostöö ja veebileheküljel www.simsim.ee reklaami paigutamisega.
6.1.1Täita ressursi SimSim üldiseid kasutamise reegleid ja tingimusi, mis on määratud antud dokumendis.
6.1.3 Sooritada tasu antud ressursi SimSim poolt teenuste eest määratud tähtajal ja täielikus mahus, mis on sätestatud partner- ja ärisuhete sõlmimisel.

6.2 Reklaamiandjal on õigus:
6.2 Reklaamiandjal on õigus esimeste hulgas saada informatsiooni ressursi SimSim kasutamise reeglite ja tingimuste muudatustest.
6.2.1 Pakkuda oma reklaami paigutuse variante veebileheküljel www.simsim.ee, mis ei kanna lisakulutusi ja muudatusi ressursi kasutamise reeglites ja tingimustes.
6.2.1 Saada informatsiooni tähenduslikest uudistest SimSim ressursi tööst.

7. Antud reeglites on võimalikud lisamised.

7. Kõik ülespool määratud veebiressursi www.simsim.ee kasutamise Tingimused ja Reeglid jõustuvad kohe kupongi/vaucheri ostul Ostja poolt või deklareeritud teenuste ja kaupade väljapanemisel ressursis www.simsim.ee Müüja poolt.

Lugupidamisega - veebilehekülje juhtkond.