Meie e-pood kasutab Küpsiseid (ingl. cookies), et anda Teile võimalikult head kasutajakogemust, ning me soovitame nende kasutamist lubada naudingu saamiseks veebilehe sirvimisest.

Konfidentsiaalsuse kokkulepe

Teie konfidentsiaalsuse tagamine on simsim.ee töö tähtis aspekt. Käesolev konfidentsiaalsuse kokkulepe sisaldab infot selle kohta, milliseid kasutaja andmeid on võimalik saada tema viibimise ajal simsim.ee veebilehel ja kuidas neid kasutatakse.

Personaalse info saamine

simsim.ee kogub ja kasutab alljärgnevat personaalset infot:

 • Andmeid selle kohta, kuidas kasutate simsim.ee veebilehte.
 • Andmeid kõigi operatsioonide kohta, milles te osalete sellele lehel.
 • Infot, mida sisestate veebilehel registreerumiseks.
 • Teie poolt edastatavat infot meie poolsete teenuste osutamise eesmärgil.
 • Mis tahes muud teie poolt simsim.ee veebilehel edastatavat infot.

Personaalse info kasutamine

simsim.ee võib kasutada teie personaalset infot alljärgnevatel eesmärkidel:

 • Veebilehel töö toetamiseks.
 • Spetsiaalselt teile mõeldud veebilehe personifitseerimiseks.
 • Teile juurdepääsu võimaldamiseks kõigile veebileheteenustele.
 • Teie poolt tasumisele kuuluvate teenuste pakkumine.
 • Teile osutatud teenuste kohta väljavõtte ja arve saatmiseks.
 • Maksearvelduste tegemiseks.
 • Marketingi kommunikatsioonide pidamiseks.

Vajadusel avaldab simsim.ee teie personaalset infot oma agentidele või teistele vahendajatele, kes on kohustatud seaduslikul viisil kasutama seda personaalset infot vastavalt käesolevale konfidentsiaalsuse kokkuleppele.

Lisaks ülalnimetatud konfidentsiaalsuse kokkuleppes nimetatud personaalse info avalikustamisele võib simsim.ee samuti edastada teie isiklikku infot vastavatele instantsidele kehtiva seadusandluse kohaselt kohtu- või muude menetluste korral, samuti seadusest tulenevate simsim.ee õiguste kaitseks.

Teie andmete turvalisus

simsim.ee püüab rakendada kõiki võimalikke tehnilisi ja korralduslikke meetmed teie isikliku info kadumise, kuritarvitamise või modifitseerimise vältimiseks. simsim.ee säilitab teie poolt edastatud infot üksnes turvalistel serveritel. Eriti tähtis info edastatakse üksnes šifreeritult, kasutades selleks tänapäevaseid krüptograafiameetodeid.

Riikide vahelise info edastamine

simsim.ee pooltkogutavatinfotvõibsäilitadatöödeldajaedastadanenderiikidevahel, kus simsim.ee ilon mistahes legaalne tegevus,etosutadatäiesmahuskõikiteenuseidkäesolevaKonfidentsiaalsusekokkuleppekohaselt. Lisaks öeldule kuvatakse teie poolt sellel veebilehel avaldamiseks mõeldud info avalikult ning see muutub ligipääsetavaks kogu maailmas. Te annate oma nõusoleku sellisel moel teid puudutava info edastamiseks eri riikide vahel.

Muudatuste tegemine antud dokumenti

simsim.ee saab teha parandusi Konfidentsiaalsuse kokkuleppesse, uuendades nimetatud veebileht. simsim.ee jätab endale õiguse mitte teavitada isiklikult taolistest muudatustest. Seepärast soovitame teil aeg-ajalt üle vaadata nimetatud dokumenti jälgimaks sellesse tehtavaid muudatusi.

Kolmandate isikute veebilehed

Käesolev veebileht sisaldab välisviiteid teistele veebilehtedele. simsim.ee ei kanna mis tahes vastutust nende veebilehtede ja muude kokkulepete konfidentsiaalsuse ning nende sisu eest.

Küsimused simsim-le

Kui teil tekivad küsimused seoses Konfidentsiaalsuse kokkuleppega või mis eesmärkidel simsim.ee kasutab teie isiklikku infot, kirjutage Elvigo SLK OÜ